Boek

 

Welkom op de website van dit boek

 

Deze site is "onder constructie".

De komende tijd zal er nog heel veel extra informatie worden toegevoegd. Ook daarna zal de site steeds worden aangevuld en geactualiseerd. Een regelmatig bezoek is dus aan te bevelen.

 

 

Op deze site worden alle educatieve producten over de Grote Kerk verzameld.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Breda en de historie van ons land.

Die informatie is bestemd voor kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen, hun leerkrachten en overige belangstellenden.

 

 

 

 

 

Klik HIER voor een aantal hoogtepunten van deze site!!

 

Hieronder staan de directe links zoals die in het boek worden vermeld:

 

Per hoofdstuk:  

1.      Bouw van de kerk

Blz. 9: Grote Kerk / historie

 

Blz. 11:  Kinderpleinen / Burgers en steden

 

Blz. 13: Kinderpleinen / Middeleeuwen

 

 

2.      De toren

Blz. 15: De toren

 

Blz. 17: Klokkenluidersgilde

 

Blz. 19: Grote Kerk / Beiaard

 

Blz. 21: Entoennu / Tweede Wereldoorlog

 

 

3.      Begraven in en buiten de kerk

Blz. 27: Breda Nassaustad

 

 

4.      De Beeldenstorm: oorzaak en gevolg

Blz. 29: Entoennu / Beeldenstorm

 

Blz. 31: Entoennu / Karel V

 

Blz. 33: Tijdsbeelden /Ontdekkers en hervormers

 

Blz. 35: Entoennu / Napoleon

 

 

5.      Het koor

Blz. 39: Grote Kerk / Historie

 

 

6.      Jan van Polanen

Geen verwijzingen

   

7.      Engelbrecht van Nassau

Blz. 47: Koninklijk Huis / Kindersite

 

 

8.      Prinsenkapel

Blz. 51: Entoennu / Willem van Oranje

 

Blz. 53: Tijdsbeelden / Ontdekkers en hervormers

 

Blz. 55: Kinderpleinen / Willem van Oranje

 

Blz. 57: Kinderpleinen / Tachtigjarige Oorlog

 

 

9.      De hostie van Niervaert

Blz. 59: Breda-museum / De Kerkschat

 

Blz. 61: Breda Nassaustad

 

 

10.  De Sacramentskapel

Blz. 65: Kinderpleinen / Burgers en steden

 

Blz. 67: Kinderpleinen / Middeleeuwen

 

 

11.  Sint Christoffel

Geen verwijzingen
Deze website is gebouwd door: Martijn Miegielsen & Webgrades
Powered by: CMS Made Simple