Webquest handleiding


Een WebQuest of WebKwestie is een activiteit voor leerlingen, waarbij de informatie geheel of gedeeltelijk van het web komt. Individueel of in groepjes maken de leerlingen een product. Dat kan zijn een spreekbeurt, een werkstuk, een powerpoint-presentatie, een verslag, een tentoonstelling, een maquette, enz.

Iedere WebQuest bestaat uit 7 onderdelen volgens een vaste indeling en volgorde:

  1. Inleiding (introduction)
  2. Opdracht (task)
  3. Werkwijze (process)
  4. Informatiebronnen (resources)
  5. Beoordelingsschema (evaluation)
  6. Terugblik (conclusion)
  7. Leerkracht (teacherpage)

 

Een WebQuest is een aantrekkelijke vorm van intergratie van de computer, zelfstandig werken en internet. WebQuests worden gemaakt door praktijkmensen: docenten en studenten.

In een WebQuest / WebKwestie hebben de leerlingen een rol (boswachter, museumdirecteur, striptekenaar, enz.). In die rol moeten zij een product maken. De informatie die ze daarvoor nodig hebben komt voor het grootste deel van internet.


De websites die de leerlingen nodig hebben voor hun WebQuest zijn vantevoren door de webquestmaker uitgezocht. De maker van de WebQuest voegt alleen een website toe aan de WebQuest wanneer hij denkt dat die bruikbaar is voor de leerling. Daardoor hoeven de leerlingen niet via zoekmachines te werken en verdwalen dus minder op internet. En daardoor komen ze niet op ongewenste sites.

 

Laat de leerlingen eens een webkwestie maken

Wilt u de kinderen een leuke, spannende, creatieve opdracht geven om uit te voeren met behulp van de computer? Laat ze dan eens een "Webkwestie" uitvoeren.

Wat is een ''Webkwestie'?

Kort gezegd is een WebKwestie een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebKwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. Zij worden gedwongen om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp voor een poster, het maken van een maquette of een presentatie.

Twee typen 'Webkwesties'

De kortdurende WebKwesties

De leerling besteedt aan de kortdurende WebKwestie een tot drie lesuren. Doel van de kort durende WebKwestie is dat leerlingen leren kennis verwerven en die ook integreren in reeds aanwezige kennis. Als de WebKwestie is doorlopen is de leerling aan de slag geweest met een substantiële hoeveelheid informatie waaraan hij ook betekenis heeft gegeven.

De langdurende WebKwestie

In de langdurende WebKwestie gaat het vooral om het uitbreiden en verfijnen van kennis. Op het eind van de WebKwestie heeft de leerling een behoorlijke hoeveelheid informatie diepgaand geanalyseerd en verwerkt. Bovendien heeft hij - op een wijze dat anderen erop kunnen reageren - aangetoond dat hij de materie begrijpt.

De elementen van een webopdracht

Webopdrachten bestaan altijd uit de volgende elementen: een introductie; een uitdagende taak; informatiebronnen; een beschrijving van het te doorlopen proces; ingebouwde begeleidingscomponenten om het proces te ondersteunen en een afsluiting. De manier waarop webopdrachten worden opgezet is sterk geënt op technieken uit het afstandsonderwijs en bijvoorbeeld de nadruk die daarin gelegd wordt op ingebouwde begeleidingscomponenten (zoals studeeraanwijzingen, diagrammen, overzichten, enzovoorts) die bedoeld zijn om de docent voor de klas zo goed mogelijk te vervangen.

Aan welke eisen voldoet een goede 'Webkwestie'?

Een goede WebKwestie, waarbij de leerling efficiënt gebruik maakt van zijn tijd, internet en andere bronnen, voldoet aan de volgende eisen:

Facultatieve aanvullingen

Eventueel kan hieraan nog een rapportage van de werkzaamheden worden toegevoegd, waarin de leerling duidelijk maakt hoe het onderzoek is verlopen, welke zaken goed gingen en welke niet en wat hij een volgende keer anders wil doen.

Leerlingen mogen samenwerken

De leerling kan de opdrachten alleen maken, maar er kunnen goede argumenten zijn om leerlingen in groepjes van twee of drie de opdrachten te laten maken. In dat geval moet het werk van het ene groepslid aanvullend zijn op dat van de anderen. Overleg, uitwisselen van informatie, ideeën en meningen en het samenvatten van informatie zijn dan belangrijke elementen.

Kortom.....

Het maken van een webopdracht is dus niet veel anders dan het opstellen van een les. Het zal de leerlingen aan het werk zetten doordat je ze aan een interessante en uitvoerbare taak zet. Je geeft ze daarbij de belangrijkste informatiebronnen die ze als gids nodig hebben om de opdracht te voltooien. Daarnaast geef je ook aan hoe je het werk zal beoordelen. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn.

Uniforme werkwijze

De verschillende onderdelen van een webopdracht zijn de bouwstenen voor de hele opdracht. Deze manier van werken moet voor alle web-opdrachten hetzelfde zijn.

Meer informatie
Deze website is gebouwd door: Martijn Miegielsen & Webgrades
Powered by: CMS Made Simple